การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

ร้าน สำเนียงไหมไทย จ.นครราชสีมา

สำเนียงไหมไทย เลขที่ 258 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 087-2422535 เว็บไซต์: www.samniangsilk.com

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี จ.ตรัง

เลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โทร. 075-583524 มือถือ: 081-4764318 , 084-6896248 FACEBOOK: www.facebook.com/nameunsri.trang

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองและเสื้อชาวกุย จ.สุรินทร์

บ้านอาลี โฮมสเตย์ หมู่บ้านอนุรักษณ์วัฒนธรรมชาวกุย หมู่ 4 ต.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 มือถือ: 089-9493085 , 088-1152595

อ่านรายละเอียด
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

เลขที่ 9 ม.13 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทร. 044-686157 , 044-686056 มือถือ: 081-9673849 , 081-9772419

อ่านรายละเอียด
กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า 1 จ.สงขลา

38 หมู่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

อ่านรายละเอียด
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง จ.เชียงใหม่

12/1 หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 081-8812881

อ่านรายละเอียด