การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย จ.เชียงราย

188 ศรีมงคล หมู่ 12, 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร. 081-2877732 คุณแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด

อ่านรายละเอียด
กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า 1 จ.สงขลา

38 หมู่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

อ่านรายละเอียด
ร้าน แม่เอื้อมคำ (ผ้าขิดไหม) จ.หนองบัวลำภู

ประธานกลุ่ม นางเอื้อมคำ แดนสวรรค์ กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านศรีอุบล เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มือถือ: 087-2193780

อ่านรายละเอียด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง จ.มหาสารคาม

69 หมู่ที่ 1 (วัดกลางกุดรัง) ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

อ่านรายละเอียด
ร้าน ผ้าทอไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี

คุณสมจิตร ภาเรือง เลขที่ 25/1 หมู่ 5 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มือถือ: 089-9262864

อ่านรายละเอียด