การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

10 หมู่ 1 บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 034-586061, 089-612 255

อ่านรายละเอียด
ร้านคุณอู๋ ไหมไทย จ.ลำพูน

เลขที่ 48/2 หมู่ 4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 089-4359742 , 085-0413159 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ร้านคุณอู๋ ไหมไทยผสมผสานการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างลายผ้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และความต้องการของตลาด

อ่านรายละเอียด
ร้าน แต๋ว ไหมไทย จ.นครราชสีมา

ศักดิ์ชาม บุญญานุสิทธิ์ เลขที่ 377/5 ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร. 081-8762623

อ่านรายละเอียด
ร้าน สงคราม งามยิ่ง จ.ขอนแก่น

คุณ สงคราม งามยิ่ง (เอ้) เลขที่ 16/2 หมู่ 2 ถ.กลิ่นแก้ว ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 มือถือ: 0833612232

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา จ.ชัยภูมิ

30/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 โทร. 081-5930782

อ่านรายละเอียด
ร้าน ปราณี โอทอป (ผ้าไหมมัดหมี่) จ.สุรินทร์

เลขที่ 34 หมู่ 3 ต.ตรำตม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 มือถือ: 086-8752140

อ่านรายละเอียด