การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ จ.อุตรดิตถ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ เลขที่ 139/1 ม.9 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิถต์ 53130 คุณสีนวล หมวกทอง โทร. 055-450631 มือถือ: 013-793247

อ่านรายละเอียด
กลุ่มท้อผ้าซิ่นตีนจกบ้านคุ้ม จ.อุตรดิตถ์

คุณจงจรูญ มะโนคำ (โจ) เลขที่ 31 หมู่ 4 บ้านคุ้ม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 มือถือ: 087-1987353

อ่านรายละเอียด
ร้านโต้งหม้อห้อม จ.แพร่

ร้านโต้งหม้อห้อม เลขที่ 27 หมู่ 6 ต.ทุ่งโฮ่ง อ.เมือง จ.แพร่ มือถือ: 084-9599357

อ่านรายละเอียด
ร้าน สงคราม งามยิ่ง จ.ขอนแก่น

คุณ สงคราม งามยิ่ง (เอ้) เลขที่ 16/2 หมู่ 2 ถ.กลิ่นแก้ว ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 มือถือ: 0833612232

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อยนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ

เลขที่ 85 หมู่ 14 ต.สำโรงปราสาท ต.ปรางคู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 มือถือ: 089-2216566 , 087-2601718

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ.บุรีรัมย์

95 หมู่ 14 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 079-61126

อ่านรายละเอียด