การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองและเสื้อชาวกุย จ.สุรินทร์

บ้านอาลี โฮมสเตย์ หมู่บ้านอนุรักษณ์วัฒนธรรมชาวกุย หมู่ 4 ต.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 มือถือ: 089-9493085 , 088-1152595

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

อ่านรายละเอียด
ร้านโต้งหม้อห้อม จ.แพร่

ร้านโต้งหม้อห้อม เลขที่ 27 หมู่ 6 ต.ทุ่งโฮ่ง อ.เมือง จ.แพร่ มือถือ: 084-9599357

อ่านรายละเอียด
กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง จ.เชียงราย

109 หมู่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม จ.ร้อยเอ็ด

144 อุดมสุข หมู่ 9 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร. 086-8714886

อ่านรายละเอียด
กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย จ.นครราชสีมา

บ้านจะโปะ (หมู่บ้านท่องเที่ยว) เลขที่ 145 ม.2 อินทวัฒน์ ซ.6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 044-283750 มือถือ: 086-2563167 พรทิพย์ ดวงสูงเนิน (ทิพย์) , 084-8884564 ประทุมรัตน์ ทวีเภค (เพชร) FACEBOOK: Prae Silk Tongchai

อ่านรายละเอียด