การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง จ.เชียงใหม่

12/1 หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 081-8812881

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา จ.ชัยภูมิ

30/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 โทร. 081-5930782

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อยนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ

เลขที่ 85 หมู่ 14 ต.สำโรงปราสาท ต.ปรางคู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 มือถือ: 089-2216566 , 087-2601718

อ่านรายละเอียด
กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย จ.นครราชสีมา

บ้านจะโปะ (หมู่บ้านท่องเที่ยว) เลขที่ 145 ม.2 อินทวัฒน์ ซ.6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 044-283750 มือถือ: 086-2563167 พรทิพย์ ดวงสูงเนิน (ทิพย์) , 084-8884564 ประทุมรัตน์ ทวีเภค (เพชร) FACEBOOK: Prae Silk Tongchai

อ่านรายละเอียด
ร้าน ปราณี โอทอป (ผ้าไหมมัดหมี่) จ.สุรินทร์

เลขที่ 34 หมู่ 3 ต.ตรำตม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 มือถือ: 086-8752140

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

อ่านรายละเอียด