การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

10 หมู่ 1 บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 034-586061, 089-612 255

อ่านรายละเอียด
ร้าน ผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์

คุณจิรนันท์ มูลน้ำอ่าง เลขที่ 3/27 หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ มือถือ: 081-9716422 Line ID: ttttttfgji FACEBOOK: จีรนันท์ ผ้าทอน้ำอ่าง

อ่านรายละเอียด
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ จ.สุโขทัย

477/2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 โทร. 055-671143

อ่านรายละเอียด
ร้าน สงคราม งามยิ่ง จ.ขอนแก่น

คุณ สงคราม งามยิ่ง (เอ้) เลขที่ 16/2 หมู่ 2 ถ.กลิ่นแก้ว ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 มือถือ: 0833612232

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

อ่านรายละเอียด
กลุ่มผ้าลายโบราณบ้านร้องแง จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าบ้านร้องแง เลขที่ 140 หมู่ 7 บ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร. 054-688101 มือถือ: 086-1888306 , 085-4623299

อ่านรายละเอียด