การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

ร้านเพื่อน-แพง จ.แพร่

เลขที่ 230 หมู่ 8 ต.ห้วยยอด อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทร.054-581250 www.facebook.com/puen-pang thaisilk

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองดินดำ จ.ชัยภูมิ

เลขที่ 438 หมู่ 18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มือถือ: 081-3219117 , 085-3657626

อ่านรายละเอียด
ร้าน สำเนียงไหมไทย จ.นครราชสีมา

สำเนียงไหมไทย เลขที่ 258 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 087-2422535 เว็บไซต์: www.samniangsilk.com

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

อ่านรายละเอียด
กลุ่มผ้าลายโบราณบ้านร้องแง จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าบ้านร้องแง เลขที่ 140 หมู่ 7 บ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร. 054-688101 มือถือ: 086-1888306 , 085-4623299

อ่านรายละเอียด
วิสาหกิจชุมชนคลองเตยแพรวา จ.กาฬสินธุ์

วิสาหกิจชุมชน คลองเตยแพรวา นางสุนทร ภูจันหา เลขที่ 36 หมู่ 5 โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทร. 093-0794907

อ่านรายละเอียด