การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง จ.เชียงใหม่

12/1 หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 081-8812881

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าบ้านโสกช้าง จ.หนองบัวลำภู

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กุดกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มือถือ: 085-7436684 , 090-4055192

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา จ.ชัยภูมิ

30/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 โทร. 081-5930782

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎษร์ธานี

บ้านท่ากระจาย อำเภอบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 081-700 3647, 081-771 0890

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ จ.อุตรดิตถ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ เลขที่ 139/1 ม.9 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิถต์ 53130 คุณสีนวล หมวกทอง โทร. 055-450631 มือถือ: 013-793247

อ่านรายละเอียด
ร้านคุณอู๋ ไหมไทย จ.ลำพูน

เลขที่ 48/2 หมู่ 4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 089-4359742 , 085-0413159 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ร้านคุณอู๋ ไหมไทยผสมผสานการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างลายผ้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และความต้องการของตลาด

อ่านรายละเอียด