Thai Fabric

สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ จ.สุโขทัย

477/2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 055-671143
ผ้าซิ่นตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งมีจุดโดดเด่นกว่าผ้าชนิดอื่น คือ ใช้มือจกผ้าเป็นลวดลายทั้งผืน โดยจะใช้ขนเม่นในการจก (ล้วง) ฝ้ายจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยจะทอผ้าจากด้านหน้า (ผ้าตีนจกของที่อื่นๆ เช่น ผ้าจกแม่แจ่ม ผ้าจกราชบุรีจะทอจากด้านหลัง) โครงสร้างของผ้าตีนจกไทยพวนหาดเสี้ยว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลายหลัก และ ลายประกอบ ผู้ทอจะต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ และความชำนาญในการจดจำลวดลาย เพราะต้องนับเส้นด้ายแต่ละเส้น เพื่อใส่ด้ายสีในการจกเข้าไป โดยใช้ขนเม่นในการสอดด้ายสีนั้นๆ ใช้เวลานานกว่าผ้าประเภทอื่น ลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกของบ้านหาดเสี้ยวมีทั้งหมด 9 ลาย คือ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ
ลายเครือน้อย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ่ ลายน้ำอ่าง ลายสิบสองหน่วยตัด ลายมนสิบหก
และ ลายสองท้อง นอกจากนี้ยังมีผ้าซิ่นชนิดต่างๆอีกมาก เช่น ซิ่นเข็บ ซิ่นมุก ซิ่นแขบเย้ ซิ่นตาเติบ ซิ่นตาผะเหย่อ ซิ่นตะผะน้อย ซิ่นตาเคิ่ง ซิ่นวัยหวาน ซิ่นลายอ้อมแดง ซิ่นลายตาหม่าโดน เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถไปชมขั้นตอนการทอผ้าได้ที่สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บ้านหาดเสี้ยว ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายบ้านหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆ ปี บริเวณด้านสาธรพิพิธภัณฑ์ จะมีร้านขายผ้าเรียงรายให้เลือกซื้อยาวประมาณ 3 กม. แต่หากต้องการไปดูถึงชุมชนที่เป็นแหล่งทอผ้า ให้ข้ามสะพานแม่น้ำยมแล้วเลี้ยวขวาก็จะพบชุมชนทอผ้ากระจายอยู่ทั้งตำบล

Tell your friend!

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ อื่นๆ

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

ร้านเพ็ญพักตร์ ผ้ายกดอก จ.ลำพูน

เลขที่ 65/1 หมู่ 6 บ้านศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 086-1870417

กลุ่มท้อผ้าซิ่นตีนจกบ้านคุ้ม จ.อุตรดิตถ์

คุณจงจรูญ มะโนคำ (โจ) เลขที่ 31 หมู่ 4 บ้านคุ้ม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 มือถือ: 087-1987353

ร้านโต้งหม้อห้อม จ.แพร่

ร้านโต้งหม้อห้อม เลขที่ 27 หมู่ 6 ต.ทุ่งโฮ่ง อ.เมือง จ.แพร่ มือถือ: 084-9599357