Thai Fabric

ร้านพรรณีฝ้าย & ไหมไทย จ.ลำพูน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ พรรณีฝ้าย & ไหมไทย สร้างลวดลายผ้าไหมจากธรรมชาติ วัฒนธรรมและจินตนาการอันล้ำลึกของช่างฝีมือ
ออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นล้ำค่าบนผืนผ้า นอกจากผลิตเป็นงานศิลปะแล้ว พรรณีฝ้าย & ไหมไทย สามารถผลิตผ้าไหมได้หลากหลายแบบ
ตามวาระและโอกาส เช่น ชุดผ้าไหมสีเหลืองในช่วงเทศกาลวันพ่อ หรือชุดผ้าไหมสีฟ้าในช่วงวันแม่ โดยให้ความสำคัญในการเลือก
เส้นไหมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นเส้นไหมคุณภาพดีและเป็นแหล่งผลิตไหมขนาดใหญ่

Tell your friend!

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ อื่นๆ

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง จ.เชียงราย

109 หมู่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

ร้านเพื่อน-แพง จ.แพร่

เลขที่ 230 หมู่ 8 ต.ห้วยยอด อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทร.054-581250 www.facebook.com/puen-pang thaisilk

กลุ่มท้อผ้าซิ่นตีนจกบ้านคุ้ม จ.อุตรดิตถ์

คุณจงจรูญ มะโนคำ (โจ) เลขที่ 31 หมู่ 4 บ้านคุ้ม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 มือถือ: 087-1987353