Thai Fabric

ร้านพรรณีฝ้าย & ไหมไทย จ.ลำพูน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ พรรณีฝ้าย & ไหมไทย สร้างลวดลายผ้าไหมจากธรรมชาติ วัฒนธรรมและจินตนาการอันล้ำลึกของช่างฝีมือ
ออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นล้ำค่าบนผืนผ้า นอกจากผลิตเป็นงานศิลปะแล้ว พรรณีฝ้าย & ไหมไทย สามารถผลิตผ้าไหมได้หลากหลายแบบ
ตามวาระและโอกาส เช่น ชุดผ้าไหมสีเหลืองในช่วงเทศกาลวันพ่อ หรือชุดผ้าไหมสีฟ้าในช่วงวันแม่ โดยให้ความสำคัญในการเลือก
เส้นไหมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นเส้นไหมคุณภาพดีและเป็นแหล่งผลิตไหมขนาดใหญ่

Tell your friend!

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ อื่นๆ

ร้านเพื่อน-แพง จ.แพร่

เลขที่ 230 หมู่ 8 ต.ห้วยยอด อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทร.054-581250 www.facebook.com/puen-pang thaisilk

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง จ.เชียงราย

109 หมู่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง จ.เชียงใหม่

12/1 หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 081-8812881

ร้าน ศรีนินผ้าพื้นเมือง จ.อุทัยธานี

คุณศรีนิน จันทรักษ์ เลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 มือถือ: 081-7856070 Line ID: sreenin