Thai Fabric

ร้านพรรณีฝ้าย & ไหมไทย จ.ลำพูน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ พรรณีฝ้าย & ไหมไทย สร้างลวดลายผ้าไหมจากธรรมชาติ วัฒนธรรมและจินตนาการอันล้ำลึกของช่างฝีมือ
ออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นล้ำค่าบนผืนผ้า นอกจากผลิตเป็นงานศิลปะแล้ว พรรณีฝ้าย & ไหมไทย สามารถผลิตผ้าไหมได้หลากหลายแบบ
ตามวาระและโอกาส เช่น ชุดผ้าไหมสีเหลืองในช่วงเทศกาลวันพ่อ หรือชุดผ้าไหมสีฟ้าในช่วงวันแม่ โดยให้ความสำคัญในการเลือก
เส้นไหมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นเส้นไหมคุณภาพดีและเป็นแหล่งผลิตไหมขนาดใหญ่

Tell your friend!

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ อื่นๆ

กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง จ.อุทัยธานี

คุณนิทัศน์ จันทร กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง เลขที่128 บ้านภูจวง หมู่ 14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 มือถือ: 089-9599460

ร้านเพ็ญพักตร์ ผ้ายกดอก จ.ลำพูน

เลขที่ 65/1 หมู่ 6 บ้านศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 086-1870417

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

ร้านอรษา ไหมไทย จ.ลำพูน

คุณอรษา คำมณี เลขที่ 78 ถ.ช่างฆ้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร. 053-532254 มือถือ: 081-7247577