Thai Fabric

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

เลขที่ 9 ม.13 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทร. 044-686157 , 044-686056 มือถือ: 081-9673849 , 081-9772419
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม การออกแบบสีสันเรียบง่าย ไม่ฉูดฉาด จึงสามารถนำไปผลิตเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในทุกโอกาสทีต้องการความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเน้นความคงทนของเนื้อผ้า เนื้อผ้าไหมมีความแน่นหนา ทนทาน โดยใช้การทอกี่กระทบบ้านที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อใช้ไปนานวันเนื้อผ้าจะยิ่งนุ่มและมีความมันวาวยิ่งขึ้น

Tell your friend!

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ อื่นๆ

ร้าน เมืองย่า ซิลเค่น จ.นครราชสีมา

เลขที่ 39 ม.8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.044-283454 เว็บไซต์: www.mueangyaasilen.com

ร้าน แม่เอื้อมคำ (ผ้าขิดไหม) จ.หนองบัวลำภู

ประธานกลุ่ม นางเอื้อมคำ แดนสวรรค์ กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านศรีอุบล เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มือถือ: 087-2193780

ร้าน ณัฐพล ไหมไทย จ.บุรีรัมย์

เลขที่ 20/2 หมู่ 7 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 092-9127544

กลุ่มทอผ้าบ้านโสกช้าง จ.หนองบัวลำภู

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กุดกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มือถือ: 085-7436684 , 090-4055192